Video

Krievijas biroja izstādes video

JONCHN rūpnīcas pilnīgas iekārtas uzstādīšanas instrukcijas video

JONCHN grupas sadales iekārtu ražošanas video

JONCHN elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijas reklāmas video

Video par staba drošinātāju slēdža drošinātāju izņemšanu un montāžu, atvēršanu/aizvēršanu

Video par staba drošinātāju slēdža drošinātāju izņemšanu un montāžu, atvēršanu / aizvēršanu